Deltion College: afspraken intakegesprekken geautomatiseerd


Het Deltion College in Zwolle biedt ruim 225 verschillende mbo-opleidingen, cursussen en trainingen aan. In een beroepsopleidende leerweg (BOL), een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of in zogenaamde deeltrajecten. Om alle voor aankomende en zittende studenten op de juiste manier te informeren en adviseren over al die mogelijkheden is het Studenten Succes Centrum (SSC) opgericht.

 

Dit SSC regelt jaarlijks ruim 6000 intakegesprekken, die worden gevoerd door ervaren docenten. Het Deltion College gebruikt Reflex Appointment XL om deze grote hoeveelheid afspraken online in goede banen te leiden.

Met als groot voordeel dat dit centraal kan worden geregeld, voor alle opleidingen. De intake-docenten loggen zelf in om hun agenda-mogelijkheden aan te geven en hun afspraken te synchroniseren. Een efficiëntere manier van werken, die een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert.

Hogescholen en universiteit: veelheid aan afsprakenOp universiteiten en hogescholen worden heel veel afspraken gemaakt tussen studenten en afdelingen en faculteiten. Denk aan spreekuren voor bepaalde vakken, (jaar)gesprekken met studieadviseurs of adviesgesprekken met buitenlandse studenten. Of aan inschrijving voor gastlessen of kennismaking met stagebedrijven (met bijvoorbeeld een limiet van vier gesprekken per dag).

Diverse hogescholen en universiteiten gebruiken Reflex Appointment XL, zoals de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Single sign-on


Met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een raamovereenkomst gesloten waarbij de verschillende faculteiten en domeinen binnen de instelling voor een vast bedrag gebruik kunnen maken van Reflex software voor het maken van afspraken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde single sign-on (SSO) oplossingen. Dat geeft de waarborg dat alleen studenten afspraken kunnen maken die bekend zijn bij de betreffende hogeschool of universiteit. Tegelijkertijd is het voor de studenten handig om in te loggen. Edufax: afspaken maken in verschillende tijdzones


Edufax biedt onderwijskundige ondersteuning en studiebegeleiding aan kinderen van gezinnen die - meestal vanwege het werk - voor langere tijd in het buitenland verblijven. Denk aan schooladvies en taalcursussen voor vertrek, lessen Nederlands en controle op onderwijskundige ontwikkelingen tijdens verblijf in het buitenland, en voorbereiding voor en begeleiding bij terugkeert.


Edufax gebruikt software van Reflex voor het online plannen en maken van chat- en webcam-afspraken, bijvoorbeeld tussen leerlingen in het buitenland en leraren in Nederland. Groot voordeel daarbij is dat Reflex Appointment XL als een van de weinige afsprakensystemen handzame oplossingen biedt voor het werken in verschillende tijdzones. Kinderen in Australië kunnen een afspraak inplannen op een tijdstip dat de leraar in Nederland beschikbaar is. Beiden zien in het systeem het tijdstip in hun eigen tijdzone. ‘Voorheen leidde dit tot allerlei misverstanden,’ aldus een medewerker van Edufax