Een handige oplossing voor het werken in verschillende tijdzones

Afspraken maken in verschillende tijdzones

Edufax biedt onderwijskundige ondersteuning en studiebegeleiding aan kinderen van gezinnen die - meestal vanwege het werk - voor langere tijd in het buitenland verblijven. Denk aan schooladvies en taalcursussen voor vertrek, lessen Nederlands en controle op onderwijskundige ontwikkelingen tijdens verblijf in het buitenland, en voorbereiding voor en begeleiding bij terugkeert.


Edufax gebruikt software van Reflex voor het online plannen en maken van chat- en webcam-afspraken, bijvoorbeeld tussen leerlingen in het buitenland en leraren in Nederland. Groot voordeel daarbij is dat Reflex Appointment XL als een van de weinige afsprakensystemen handzame oplossingen biedt voor het werken in verschillende tijdzones. Kinderen in Australië kunnen een afspraak inplannen op een tijdstip dat de leraar in Nederland beschikbaar is. Beiden zien in het systeem het tijdstip in hun eigen tijdzone. ‘Voorheen leidde dit tot allerlei misverstanden,’ aldus een medewerker van Edufax.

Ik wil graag meer weten

Als u uw gegevens achterlaat of ons wil spreken neem dan contact op. Contact