Wat is hybride werken?

Sinds de Coronapandemie werken we meer vanuit huis en zijn we minder op kantoor. In essentie is dat een vorm van hybride werken. Hybride werken betekent zoveel als dat een werknemer de vrijheid heeft om zijn of haar tijd te verdelen tussen werken op kantoor en werken op een plek naar keuze. Dit hoeft dus niet vanuit huis te zijn, maar kan ook in het buitenland, in een koffietentje of op een flexkantoor zijn. In de kern is hybride werken dus een afspraak waarin een individu, team of organisatie een deel van hun tijd op de werkplek en een deel op afstand werkt.

Bij Reflex Online maken we ontmoeten makkelijk. Zeker in tijden van hybride werken is elkaar blijven ontmoeten belangrijk. Want alleen door elkaar te ontmoeten kan je van elkaar leren, elkaar inspireren en effectief samenwerken.