Privacy statement

Reflex Online acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Reflex Online BV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Algemene gegevens

Reflex Online B.V., gevestigd te Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Ridderstraat 214, 4101BK Culemborg, +31 (0)345 630123

Verwerken van persoonsgegevens

Reflex verwerkt mogelijk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • OPT-in gegevens voor onze nieuwsbrieven en reclame

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@reflex-online.com

Doel van de verwerking

Reflex Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen
 • Om onze financiële overeenkomst af te handelen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om uw producten te beheren

Geautomatiseerde besluitvorming

Reflex Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reflex Online tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren/bewaartermijn

Reflex Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. De bewaartermijn voor b.v. factuurgegevens eindigt na 7 jaar hun verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst of b.v bij beëindiging van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Reflex Online worden de klantgegevens opgeruimd met de uitzondering van die gegevens die wettelijk een langere bewaartermijn eisen.

OPT-IN gegevens bewaren wij tot opzegging door de klant.

Opzegging kan onder andere door een e-mail te sturen met hierin (in de titel) het verzoek tot uitschrijven van de nieuwsbrieven en/of reclame, bij voorkeur als volgt:

 • Verzoek uitschrijven e-mail, niet uitschrijven voor reguliere mailing/post
 • Verzoek uitschrijven reguliere mailing/post, niet uitschrijven voor e-mail
 • Verzoek uitschrijven e-mail en reguliere mailing/post

Delen van persoonsgegevens met derden

Reflex Online verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reflex Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Delen van gegevens is beperkt tot onze hosting provider(s).

Klikgedrag

Op de website van Reflex Online worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren.

Gebruik van cookies

Reflex Online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Naast technische cookies maken wij gebruik van google analytics zodat we onze marketing activiteiten kunnen meten en managen. De gegevens van google bevatten geen gegevens zoals naam en adres, het betreft net name aantallen bezoekers van de website van Reflex Online op een dag en vanaf welk type apparaat dit gedaan wordt. Doel hiervan is het optimaliseren van onze website voor onze bezoekers en meten van de effectiviteit van marketing campagnes.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reflex Online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@reflex-online.com.

Beveiligen van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@reflex-online.com.