Privacy statement

Reflex Online acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Reflex Online BV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.


Verwerken van persoonsgegevens

Reflex verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, acceptatie, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met ons.


Klikgedrag

Op de website van Reflex Online worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren.


Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van onze website gemakkelijker voor u te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.


Beveiligen van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.