Waarom moet je bezoekers registreren?

Bezoekers registreren moet om verschillende redenen. Bezoekers registreren is vooral belangrijk om te voldoen aan verschillende richtlijnen, zoals de Arbowet, diverse ISO-certificeren en EU-richtlijnen zoals HACCP. Zo verplicht artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) expliciet dat in noodsituaties alle aanwezige werknemers en bezoekers gealarmeerd en geëvacueerd kunnen worden. Het hebben van een digitale bezoekersregistratie bij de ingang van uw pand zorgt ervoor dat u snel en effectief kunt reageren in dergelijke situaties. Bovendien biedt digitale bezoekersregistratie waardevolle voordelen vanuit een ISO-perspectief. Het toont aan wie toegang heeft (of heeft gehad) tot uw bedrijf en dat u bezoekers heeft geïnformeerd over relevante veiligheidsvoorschriften.

Dit is cruciaal voor ISO 9001 en ISO 27001. Maar nog veel meer voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van voedingsmiddelen, zoals ISO 22000 en HACCP-richtlijnen. Specifiek volgens HACCP, een EU-richtlijn, is het essentieel om altijd te weten wie toegang heeft of heeft gehad tot uw productieomgeving. HACCP ziet registratie van bezoekers als een Critical Control Point (CCP), een kritiek beheerspunt voor het garanderen van voedselveiligheid. Een veelzijdig digitaal bezoekersregistratiesysteem helpt u aan deze norm te voldoen. Overweegt u de implementatie van zo'n systeem? Neem dan contact op voor een demonstratie op maat.