Relatiedag Reflex Booking 2017

5 oktober jongstleden hielden wij onze relatiedag bij Ottenhome aan de Loosdrechtse plassen. Het was een inspirerende dag waar nieuwe ideeën zijn geboren en vele verhalen zijn gedeeld. Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst.

Na een algemene introductie kreeg iedere verhuurder de mogelijkheid om uit te leggen binnen welk land en segment men actief is met de accommodatieverhuur. Dit bracht een aantal partijen met elkaar in gesprek en een grappig detail is dat er een aantal verhuurders praktisch elkaars buren bleken te zijn.

De oorsprong en groei

Er is stilgestaan bij hoe we begonnen zijn met het ontwikkelen van het online reserveringssysteem en welke uitdagingen hierbij op ons pad zijn gekomen. Van een installatie per klant op 1 server, naar een volledig cloud-based reserveringssysteem waarbij alles wordt gehost binnen Microsoft Datacenters. Ook is de groeifase besproken welke met directe eindklanten en met partners continue gaande is. Zo was het voorheen nog een nadeel om een online systeem te leveren, tegenwoordig is dit bijna een eerste levensbehoefte. De afgelopen jaren heeft ons online boeking- en reserveringssysteem een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Steeds meer verhuurorganisaties hebben besloten om met onze software aan de slag te gaan. En het mooie is, samen met onze klanten hebben we verschillende nieuwe functies kunnen toevoegen aan ons reserveringssysteem.

Veiligheid van gegevens

Mede door de groei en mede door nieuwe aangepaste wetgeving zullen wij de komende periode de nadruk nog meer dan anders leggen op de veiligheid van de gegevens.
Naast een groot aantal technische maatregelen die wij altijd al nemen, zullen er meer externe partijen worden ingehuurd voor het testen van de software. Ook zal er worden bepaald of wij organisatorische maatregelen moeten nemen als ISO certificering en het afsluiten van bewerkers overeenkomsten.

Big data Analyse reserveringen

Over het totale klantenbestand heen hebben wij een analyse gemaakt over diverse onderwerpen. Hieruit kwamen een aantal leuke feiten en trends naar voren. Onder andere is er gekeken naar de gemiddelde orderwaarde van een reservering, op welke manier een reservering wordt gemaakt, op welk tijdstip het meest online wordt geboekt en wat het gemiddelde aantal nachten per verblijf is. Ook is de invloed van touroperators de revue gepasseerd. Heel leuk en waardevol om dit te kunnen delen. PS. Voor bestaande Reflex Booking relaties wordt deze informatie ook kosteloos ter beschikking gesteld.

Toekomstige ontwikkelingen
Enkele nieuwe mogelijkheden zijn besproken. Speciale aandacht was er voor mobiel gebruik, usability en samenwerken met andere partijen. Ook is er aangegeven dat wij heel graag input voor nieuwe ideeën willen verzamelen en beoordelen. Hier komen wij later zeker nog op terug.  

Vraag & antwoord sessie

De mogelijkheid is geboden om aan ons technische team (Christelle, Lyzette en Marcel) vragen te kunnen stellen. Diverse verhuurders hebben hier gretig gebruik van gemaakt. Ook vanuit de kant van Reflex Booking zijn er nieuwe tips en ideeën genoteerd. 

Na de vraag- en antwoordsessie is er lekker gezamenlijk geluncht en is er onderling gepraat. Omdat het een informele setting was, is er veel informatie gedeeld en zijn er nieuwe contacten opgedaan. Volgend jaar gaan wij dit heel graag weer doen.

We helpen u graag uw omzet te vergroten

We hebben 10 gouden tips voor u. Geef mij 10 gouden tips.